Därför beviljas han uppehållstillstånd.
Europeiska Rådet har yttrat sig och anser att EU-domstolen inte har kompetens att bedöma saken.
Migrationsverket ansåg att uzbeker som återvänder frivilligt inte kontrolleras rutinmässigt och att det inte finns någon hotbild mot kvinnan.Domen i sin helhet (Extern länk) Referat av Migrationsverket (Extern länk) innehåll Migrationsöverdomstolen: Laglig förlängning av besök hindrar dating webbplatser som jämför kostnaderna inte nytt besök En kvinna fick ett tre månaders visum för att besöka sin pojkvän i Sverige.De som får tillfälliga tillstånd enligt Utlänningslagen 5:11 hänvisas nu istället till socialtjänsten i den kommun där de befinner sig.Därmed ansåg domstolen att mannen fått ett effektivt rättsmedel.Han fick utvisningsbeslut av MIgrationsverket eftersom fadern som bor kvar i hemlandet motsatte sig det.Målet återförvisas till förvaltningsrätten för ny handläggning.Han var sjutton år då han fick beslut."Individuella omständigheter, så som familjebakgrund, hemort, personliga relationer, konflikter samt vilka handlingar personen företagit och vem som har fått kännedom om dessa, kan förväntas vara avgörande." Hämta rapporten (Extern länk) innehåll Rättsligt ställningstagande om vilka som kan återfå bistånd enligt LMA-lagen Migrationsverket kom i december.Efter ett utförligt resonemang om hur sökande skulle kunna förlänga sina ärenden i all oändlighet om varje nytt skäl skulle orsaka återföring till Migrationsverket och risken för att en sådan möjlighet skulle missbrukas, beslutade domstolen ändå att pröva saken.Detta skedde innan EU:s återvändandedirektiv trätt i kraft.Migrationsdomstolen däremot accepterar den medicinska åldersbedömningen.Domen är inte vägledande.Men de asylsökande har överklagat med hänvisning till att de inte passerat någon gräns illegalt.Även om dokumenten om faderns anställning inte bevisar något så har flickan för närvarande inte rätt att resa dit eftersom hon varit borta i sex månader, och det är osäkert om det skulle gå i framtiden.
När hans hustru och barn ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin make/far fick de avslag.
Från Eritrea, Somalia, Syrien, Afghanistan/ Migrationsverket om vårdnad av barn.
[L_RANDNUM-10-999]